ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Υψηλές τεχνικές προδιαγραφές

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης είναι προφανώς απαραίτητο να υπάρχει σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία προσαρμόζονται στο χώρο σας, βάσει μελέτης. Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και η έγκαιρη προειδοποίηση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μας. Η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός και η χρήση τους γίνεται με εξαιρετική ευκολία, ενώ δεσμευόμαστε για την αξιοπιστία τους. 


Ολοκληρωμένα Συστήματα πυρανίχνευσης, για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.
Απλά στη λειτουργία τους, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. 
Τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ποιότητας! 


Το προσωπικό της Personal Security, στην Πάτρα, καταρτίζεται και εκπαιδεύεται διαρκώς, 
για να μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κάθε πελάτη!

image-342441-banner.jpg